S.A. Centrul Apicol Yamada Inapoi

Cuvânt de salut
Fondare, spirit
Afaceri
Linii generale
Contribuii

Noutăţi
Angajări
Informaţii
Doar pentru limbile engleză, chineză şi coreeană.
Cumpărături
Totul despre albine
Cuvânt de salut
foto:Hideo Yamada, reprezentantul Centrului Apicol Yamada Gândurile noastre sunt îndreptate 'în fiecare moment spre omul unic din faţa noastră'.


Se împlinesc 50 de ani de la fondarea Centrului Apicol Yamada. In toată această vreme, am dat maximă importanţă realizării spiritului nostru: "în fiecare moment pentru omul din faţa noastră”. Punctul de cotitură al activităţilor noastre a fost angajarea în producţia de lăptişor de matcă din dorinţa fondatorului, actualul preşedinte al consiliului de a-şi însănătoşi fiica. Astfel, noi ne-am stabilit ca idee călăuzitoare acest fapt evident: "Munca noastră de toate zilele e făcută din dorinţa de a face pe cineva fericit". Pe această temă, noi ne adâncim căutările spre a reflecta în mod concret această idee în cadrul muncii noastre.

De exemplu, se întâmplă să primim sugestii de a produce miere care nu cristalizează. Cu toate acestea, cristalizarea este o caracteristică a mierii naturale. Dacă am prelucra-o pentru a nu mai cristaliza, ar însemna ca mierea să îşi piardă din calităţile nutritive şi din gust.

Noi considerăm că menirea noastră divină de furnizori de produse apicole, ne obligă să ne gândim la binele "fiecărui om", al fiecăruia dintre clienţii noştri. Responsabilitatea noastră ca profesionişti angajaţ i de peste 50 de ani în apicultură, şi totodată ca întreprindere angajată în slujba sănătăţii, ne obligă să considerăm răspunsul la cereri făcute fără o profundă cunoaştere a produselor ca pe nimic altceva decât o manifestare de servilism, în cazul în care acesta vine în dezvavantajul clienţilor noştri, prin aceasta contravenind misiunii noastre de a ne pune în slujba sănătăţii; în consecinţă, nu putem accepta furnizarea unor asemenea produse. In aceste cazuri, misiunea noastră este de a transmite cunoştinţ ele corecte ş i de a ne educa permanent clienţ ii. Noi gândim că nu trebuie să ne lăsăm purtaţ i de valul cererilor de consum, ci că avem misiunea de a furniza clienţ ilor produs e care să le fie într-adevăr de folos, precum se cuvine unor profesionişti cu răspundere.

Din fericire, există deja o largă reţ ea de apicultori ş i cercetători care ne împărtăşesc modul de gândire de a ne pune în slujba alimenta ţiei ş i traiului sănătos al oamenilor prin produse apicole de înaltă calitate, reţea care se lărgeşte în continuu atât în Japonia cât şi în străinătate. Si de acum încolo compania noastră îşi propune să se angajeze cu toate forţ ele pentru explorarea posibilit ăţilor de creare a noi şi noi produse apicole. Marea noastră dorinţă este de a ne aduce contribuţia către fie şi numai către un client în plus.

Hideo Yamada, reprezentantul S.A. Centrul Apicol Yamada

 
Copyright (C)2004 toate drepturile rezervate C.A.Yamada. Sus